O ičićima

Zemljopisni položaj i karakteristike Ičići se nalaze na sjeveroistočnoj obali istarskoga poluotoka i leže u podnožju planine Učka.

Administrativno su dio Primorsko-goranske županije i Grada Opatije. Ičići graniče na sjeveru sa Gradom Opatija, sjeverozapadno sa naseljem Veprinac i južno sa naseljem Ika.

Naselje Ičići smješteno je u priobalnom području. Duljina morske obale iznosi cca 1.5 km. Teren se na sjeverozapadnom dijelu uzdiže prema podnožju planine Učka koja je udaljena cca 4 km zračne linije. Područja naselja Ičići kao i na cijeloj Opatijskoj rivijeri utječe umjerena klima bez temperaturnih ekstrema. Temperatura je stabilna sa zimskim prosjekom od 6°C i ljetnim od 21,7°C, relativno visok zračni pritisak i stalno gibanje zraka sa svježim noćima i bez ljetnih sparina.

Prosječne godišnje padaline su oko 3000 mm na Učki, dok su na obali niže za oko 40%. Relativna vlaga zraka iznosi 60%. Specifične klimatske prilike Liburnije posljedica su smještaja na padinama Učke, što ima relativno velik utjecaj na mikroklimatske uvjete. Jedinstvenu mikroklimatsku zonu od Opatije do Mošćeničke Drage karakteriziraju svježa ljeta i blage zime. Budući da Učka zadržava vlažne zapadne vjetrove, njene istočne padine imaju relativno manje padalina. Unatoč relativno kraćoj insolaciji, prednost područja je i zaštićenost od jačeg utjecaja vjetrova sjevernog kvadranta.

Prosječna godišnja temperatura iznosi oko 14°C, prosječna ljetna oko 21,7°C, dok je najhladniji mjesec u godini siječanj sa prosječnom temperaturom od oko 6°C. Posebno je zanimljivo dnevno kretanje temperature na koje utječe vjetar koji se predvečer “spušta” sa Učke i rashlađuje obalno područje.

Prosječna količina padalina iznosi 1.723 mm, a najkišovitiji mjesec u godini je studeni.

Prosječna godišnja insolacija iznosi 2.074 sati, od toga u ljetnim mjesecima preko 1.000 sati. Područje je zaštićeno od jačih vjetrova, a glavni vjetrovi su bura, jugo, maestral i tramontana. Strmo morsko dno i prilično velika dubina mora, kao i podvodni izvori imaju za posljedicu relativno nižu temperaturu mora, koja se kreće između 20,1°C i 26,5°C tijekom ljetne sezone. Na području kopna te podmorja grada Opatije ustanovljene su naslage koje prema geološkoj starosti pripadaju razdoblju krede i palocenu-eocenu.

Prijelazne kredne naslage obilježavaju granicu između donje i gornje krede, a obuhvaćaju vapnence, dolomite i klastite. Zastupljene su pretežito kalcitično-dolomitičnim brečama. Sastoje se od krša vapnenačkog i dolomitnog porijekla te kalcitnog veziva. Nalaze se u najvećem dijelu područja Grada Opatije.

Jedna od karakteristika ovog područja su opasnosti od erozije tla koje su prisutne na čitavom području priobalnog dijela Grada Opatije. Kao prostor veće ugroženosti od erozije podrazumijeva se prostor na sjevernom dijelu bujičnog vodotoka Banina zatim južno od Poljanske ceste i dio područja Triestine. Analizom je utvrđeno da je jedna od najvažnijih značajki ovog prostora bujnost vegetacije na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu naselja gdje nalazimo najrazličitije tipove staništa kao što je prostrani šumski pojas hrasta medunca i bjelograbića do 400 m visine. Veliki udio u vegetaciji čini i lovor.

Predškolsko i školsko obrazovanje Djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Opatije organizira i provodi Ustanova Dječji vrtić «Opatija» kroz osnovni program. Kraći specijalizirani programi i program ranog učenja stranih jezika odvijaju se u 5 objekata od kojih je jedan i na području naselja Ičići. Predškolski odgoj na području Ičića sustavno se provodi već od 1937. godine.. Danas u vrtiću djeluju dvije odgojne skupine i to: jedna odgoja skupina kombiniranog 11 -satnog i 6-satnog programa i jedna odgojna skupina ranog učenja engleskog jezika.

Školska zgrada izgrađena je početkom prošlog stoljeća odnosno 1908. godine te je 10. rujna iste godine započela nastava na hrvatskom jeziku. U spomen na taj datum (10. rujna 1908.) Vijeće mjesnog odbora 2008 g. usvaja odluku kojim se 10. Rujna proglašava Danom mjesta Ičići te se obilježava prigodnim programom.

Kultura U Ičićima se svake godine održava nekoliko kulturno-zabavnih manifestacija među kojima je najznačajnija festival dokumentarnog filma – Liburnia film festival.

Turizam S obzirom na geografsku lokaciju uz more glavne gospodarske aktivnosti odvijaju se u području turizma. Najznačajniji objekt je svakako ACI marina sa 354 vezova za veće brodice kao i lučica namijenjena manjim plovilima. Iznad marine nalazi se motel Ičići sa 155 postelja koji trenutno nije u funkciji. Na području Ičića nalazi se i autokamp Triestina koji je otvoren tijekom ljetnih mjeseci. U Ičićima postoji i 70-ak privatnih iznajmljivača te obiteljski hotel Villa Klara.

U središtu mjesta nalazi se velika plaža koja u ljetnim mjesecima privlači veliki broj kupača.

Heraldika i simboli mjesta

Na svojoj 34. sjednici održanoj 20.02.2013 g. Vijeće MO Ičići usvojilo je idejno likovno rješenje novog grba i zastave mjesta Ičići. Javno predstavljanje grba i zastave održano je 22.02.2013 g. u restaurantu Kinkela u Bregima pred stotinjak uzvanika.

Novi ičićanski grb prikazan je na srcolikom štitu plave boje koja simbolizira more. Unutar štita nalazi se simbol “morskog jarca” srebrne (bijele) boje odnosno kombinacija jarca i ribe koji drži osti zlatne (žute) boje. Simbol jarca (ili koze) važan je povijesni element Ičića iz razloga što je pred stotinjak godina jedino blago koje su stanovnici držali i od kojeg su se prehranjivali bila koza. Ičići su također bili vezani za more i ribarstvo te su iz tog razloga uzeti simboli ribe i ostiju.

Na proširenom (svečanom) grbu u vijencu se pojavljuju vinova loza i maslina kao dvije kulture koje su uzgajane na ovom području. Iznad grba latiničnim i natpisom na glagoljici ispisan je naziv Ičići.

Zastava je svjetlo plave boje koja također simbolizira vezanost Ičića i stanovnika uz more na čijoj se sredini nalazi grb. Uz navedeno izrađeno je i idejno rješenje svečanog pečata.

U Republici  Hrvatskoj samo 14 naselja/mjesta administrativno manjih od općine ima svoja heraldička obilježja. Izboru je prethodio natječaj za izradu idejnog likovnog rješenja grba, a isti je izrađen sukladno uobičajenoj heraldičkoj praksi te u skladu s važećim propisima  koji određuju način izrade, oblik i sadržaj grba za jedinice lokalne samouprave.

Prošireni grb 3    pečat   Grb

Zastava