Poziv za dostavljanje ponuda za komunalnu investiciju

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Ovim putem pozivamo zainteresirane strane da nam dostave Ponudu za popravak podesta plažice pod mostom šetališta Lungo mare ispod Ville Bamba u Ičićima prema sljedećim specifikacijama:

  • Popravak betonskih stepenica za ulazak u more. Stepenice su djelomično u moru. Dimenzije stepenica 100x30x20 cm. Kom 3
  • Betoniranje podesta. U cijenu uključeno: temeljito čišćenje podesta; premazivanje istog SN vezom; izrada potrebne oplate; te betoniranje podesta d=10cm betonom MB-30. m2 12

Prilikom podnošenja ponude obvezno navesti sljedeće:

  • Osnovne podatke o firmi / obrtu
  • Planirane rokove dovršetka izgradnje (broj dana)
  • Uvjete plaćanja
  • Garantni rok

Ponuda se dostavlja po sistemu „ključ u ruke“, tj. dodatni troškovi neće se priznavati, nepotpune Ponude neće se razmatrati, Naručitelj zadržava pravo kontrole kvalitete izvedenih radova od strane trećih, stručnih osoba.

Rok za dostavljanje ponuda je zaključno sa 13. prosincem 2013. g.. Planirani početak radova 19. prosinca 2013. g. ili u čim kraćem roku kada to vremenski uvjeti budu dozvoljavali.

Vašu cijenjenu ponudu molimo dostaviti na adresu MO Ičići, Liburnijska 30, Ičići ili na e-mail: [email protected] . O rezultatima Poziva biti ćete obaviješteni telefonskim putem ili e-mailom.

Za VMO Ičići

Marin Starčić, dipl. oecc., predsjednik VMO

+GALERIJA